Om Statens Arkiver   Om os   Kontakt       English

 

 

Nyhedsarkiv

2013

DDA Sundhed til EuroEpi2013


11.-14. august afholdes den europæiske epidemiologi-kongres EuroEpi2013 i Aarhus.

EuroEpi byder på et spændende og varieret videnskabeligt program for mere end 600 epidemiologer fra hele Europa.

DDA Sundhed har en informationsstand i konferencens udstillingsområde, hvor vi vil være til stede under hele arrangementet.

Målet er at gøre opmærksom på DDA Sundheds ydelser, give gode råd omkring datamanagement og -arkivering, samt vise forskerne, hvordan de kan finde eksisterende datamaterialer, som de kan genanvende i nye projekter.

Læs mere om EuroEpi2013 eller kontakt Bodil Stenvig for yderligere oplysninger.
 

[2013-08-07]

DDA præsenterer ny søgemaskine og online analyse


Dansk Data Arkiv præsenterer i anledning af sit 40 års jubilæum to tiltag, der vil gøre livet lidt lettere for vores brugere, i det mindste når det kommer til søgning og brug af forskningsdata.
 

 

Ny søgemaskine (beta)

 

DDA's nye søgemaskine bygger på datadokumentationsstandarden DDI-L, hvilket giver mulighed for langt mere fleksibel og præcis søgning.

 

Med søgemaskinen kan du frit springe mellem eksempelvis spørgsmålsformuleringer, svarkategorier, nøgleord og primærforsker i din søgen efter den helt rette undersøgelse.

 

Desuden præsenteres de enkelte undersøgelser langt mere overskueligt og fyldestgørende. På undersøgelsens landingpage finder du alle de oplysninger - metadata - du har brug for. Undersøgelserne er udstyret med persistent identifikation (DOI), så man altid kan finde og henvise til dem.

 

NB: Den nye søgemaskine dækker endnu ikke alle undersøgelser hos DDA.

 

 

DDA Online

 

Med DDA Online kan du foretage simple analyser i udvalgte datasæt online nu og her.

 

Du behøver altså hverken at bestille data eller at have adgang til og erfaring med analyseredskaber som SPSS, STATA og SAS for at bruge vores data.

Du vælger blot den undersøgelse og de variabler, du vil analysere på, så er du i gang.


I skrivende stund er 12 undersøgelser tilgængelige på DDA Online, men over de kommende måneder vil antallet af undersøgelser stige til kraftigt.

 

 

Kontakt Mads Thilsing-Engholm for yderligere oplysninger om søgemaskinen og DDA online.

 

[2013-05-06]

DDA - 40 år med genbrug af forskningsdata


Siden 1973 har Dansk Data Arkiv indsamlet, oparbejdet og formidlet samfundsbeskrivende forskningsdata.

 

De 40 år blev fejret 30. april i Harsdorffsalen på Rigsarkivet med et fagligt arrangement, der så mere fremad end bagud blandt andet med spændende oplæg fra:

 • Professor Tina Kold Jensen, SDU, der argumenterede for vigtigheden af at bevare forskningsdata og gav eksempler på, hvordan det kan bruges til ny forskning
 • Administrerende direktør Bjørn Henrichsen, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD), der gav et internationalt perspektiv på dataarkivernes rolle i forskningsverdenen
 • Ph.d. Asmus Leth Olsen, KU, der præsenterede sit arbejde med websurvey-eksperimenter i relation til borgernes opfattelse af resultatmålinger

Desuden løftede Dansk Data Arkiv sløret for vores nyeste tiltag til online formidling og brug af forskningsdata:

 • DDA's nye søgemaskine (beta), som for det første giver mulighed for mere fleksibel og præcis søgning og for det andet præsenterer de enkelte undersøgelser langt mere overskueligt og fyldestgørende
 • DDA Online, der giver vores brugere mulighed for at foretag simple analyser i udvalgte datasæt online nu og her

Læs i øvrigt DDA's jubilæumsskrift Tal i tiden - 40 år med genbrug af forskningsdata

(pdf: åbn i Internet Explorer), som du også kan bestille via vores mailboks.

 

Kontakt IT-arkivar Mads Thilsing-Engholm for yderligere oplysninger om arrangementet eller DDA's nye online services.

 

[2013-05-02]

Mød DDA Sundhed til Åben Forskerdag


Region Syddanmark inviterer til Åben Forskerdag den 25. april 2013.
 

Her fremlægges og drøftes visioner for regionens sundhedsvidenskabelige forskning.
Samtidig får unge forskere mulighed for at fremlægge og få respons på forskningsmetoder og resultater.

Temaet for dette års konference er: Internationalisering af sundhedsforskningen i Syddanmark.

DDA Sundhed er inviteret til at deltage med en informationsstand for at præsentere den service, vi yder til sundhedsforskningen.
Vi vil bl.a. gerne vise forskere, hvordan de kan finde datamaterialer inden for et forskningsemne, som de kan genanvende i nye projekter.

Læs mere om Åben Forskerdag 2013 eller kontakt Bodil Stenvig for yderligere oplysninger.

[2013-04-09]

Ekspert i register- og surveyforskning rådgiver nu DDA Sundhed


Professor og statistiker Annette Kjær Ersbøll, der er ekspert i sundhedsvidenskabelig survey- og registerforskning, er udpeget som konsulent for DDA Sundhed.


Sammen med forskningsprofessor i klinisk epidemiologi Søren Paaske Johnsen og professor i miljømedicin Tina Kold Jensen skal hun rådgive DDA Sundhed vedrørende bevaring og genanvendelse af sundhedsvidenskabelige data.

 
Annette Kjær Ersbøll afløser således professor Merete Osler, som har været konsulent for DDA Sundhed siden 2005.
 

En ekstern evaluering af DDA Sundhed lagde stor vægt på, at kontakten til og samarbejdet med de lægefaglige og sundhedsvidenskabelige miljøer fortsat blev prioriteret højt. Konsulentteamet er en af de måder, hvorpå DDA Sundhed sikrer et løbende samarbejdet med de sundhedsvidenskabelige miljøer.
 

[2013-04-04]

GESIS sommerskole nu åben for tilmelding


GESIS, Leibniz-Institute for the Social Sciences, har nu præsenteret programmet for årets sommerskole i surveymetode.
 

De 19 kurser, der bliver udbudt, ligger alle i august måned, og fristen for tilmelding er 1. juni.

Læs mere og tilmeld dig sommerskolens kurser på GESIS' hjemmeside.
 

[2013-03-21]

Grænsehandelsundersøgelser hos DDA

 

Grænsehandel er et evigt aktuelt og tilbagevendende tema i den offentlige debat og i de politiske forhandlinger på Christiansborg.


Senest i forbindelse med forhandlingerne om regeringens 'Vækstplan DK'.

Her har de Konservative stillet som et kardinalpunkt, at afgifterne sænkes på de varer, danskerne i stor stil kører syd for grænsen for at købe. 

 

Hos DDA kan du blive klogere på danskernes grænsehandelsaktivitet gennem tiderne.

 

Søg på 'grænsehandel' i vores søgekatalog, for at se og bestille vores udvalg af grænsehandelsundersøgelser.

 

[2013-03-20]

PIRLS – Giver mere undervisning klogere børn?


I disse dage raser diskussionen om regeringens udspil om heldagsskolen.
En del af diskussionen går på, om heldagsskolen gør eleverne fagligt stærkere, og i den diskussion står undersøgelsen PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) centralt.

 

Undervisningsminister Christine Antorini henviser til undersøgelsen som dokumentation for at heldagsskolen virker, mens forskerne bag undersøgelsen – senest i dagens udgave af Politiken – anklager ministeren for at fejlfortolke undersøgelsen.

DDA giver dig mulighed for at drage dine egne konklusioner og selv analysere de omstridte data.
 

Hvordan bestiller man undersøgelserne?

PIRLS-undersøgelserne fra både 2006 (DDA-26825) og 2011 (DDA-27069) kan rekvireres på følgende måde:

 • Udfyld bestillingsblanketten med ovenstående DDA-numre på de(n) undersøgelse(r), du vil have udleveret
   
 • send blanketten til DDA's mailbox sammen med en kort beskrivelse af dit projekt

Så sender vi dig data hurtigst muligt, ofte samme dag.

 

[2013-03-01]

ICPSR's sommerskole i kvantitativ metode. Tilmeld dig via DDA


Det amerikanske dataarkiv, ICPSR, afholder igen i år sommerskoler i kvantitativ samfundsvidenskabelig metode på University of Michigan.
 

Du kan med fordel tilmelde dig sommerskolen gennem DDA. DDA betaler det danske medlemskab af ICPSR og kan derved give deltagere del i medlemsrabatten.

Kontakt DDA for tilmelding og yderligere oplysninger.

[2013-02-22]

Ole Kronborgs screeningsundersøgelse hos DDA

 

Dagens Medicin bringer i dag historien om, hvordan DDA med en større udredningsindsats har sikret, at professor, dr. med., Ole Kronborgs store og banebrydende screeningsundersøgelse for kræft i tyktarm og endetarm er blevet bevaret for eftertiden.

 

De indsamlede og nu arkiverede screeningsdata kan nu rekvireres via DDA's søgekatalog.

 

Undersøgelsen hedder Screening for kræft i tyktarm og endetarm, 1985-2002, og består af følgende datamaterialer:
 

DDA-15096: Screening for kræft i tyktarm og endetarm - screeningsregister, 1985-2002
DDA-26093: Screening for kræft i tyktarm og endetarm - cancerregister, 1985-2002
DDA-26094: Screening for kræft i tyktarm og endetarm - dødsregister, 1985-2002
DDA-26095: Screening for kræft i tyktarm og endetarm - kontrolgruppegister, 1985-2002
DDA-26096: Screening for kræft i tyktarm og endetarm - polypregister, 1985-2002
DDA-26097: Screening for kræft i tyktarm og endetarm - positivregister, 1985-2002
DDA-26098: Screening for kræft i tyktarm og endetarm - undersøgelsesregister, 1985-2002

 

Hvordan bestiller man undersøgelserne?

Udfyld bestillingsblanketten med DDA-numrene på de datamaterialer, du vil have udleveret, og send den til DDA's mailbox sammen med en kort beskrivelse af dit projekt.

Så sender vi dig data, så snart vi har indhentet tilladelse.

 

[2013-02-01]

Databeskyttelse og forskning går hånd i hånd hos DDA


Dagen i dag står i databeskyttelsens tegn. Europarådet har udnævnt d. 28. januar til international databeskyttelsesdag, hvilket blandt andet markeres med en konference på Christiansborg.
 

For samfunds- og sundhedsforskningen udgør beskyttelse af persondata en særlig udfordring. En udfordring, som DDA kan hjælpe med at håndtere.
 

I Danmark er der unikt gode muligheder for at kunne inkludere cpr.-numre mv. i sine forskningsdata, hvilket der er store analytiske perspektiver i, ikke mindst hvis man ønsker at følge en udvikling for respondenterne over tid.
 

Problemet er blot, at alle personoplysninger skal slettes eller anonymiseres, når data er analyseret og et forskningsprojekt er afsluttet.
 

Dette giver jo god mening i et databeskyttelsesperspektiv, men gør det vanskeligt for

forskerne at dokumentere og følge op på tidligere undersøgelser.
 

DDA tilbyder i samarbejde med Datatilsynet en løsning på dette problem.

Hos DDA kan forskerne arkivere data med cpr.-numre og lignende personhenførbare oplysninger. Når og hvis forskerne vil foretage opfølgende undersøgelser, kan de – med tilladelse fra Datatilsynet – få udleveret datamaterialet inkl. cpr.-numre mv.
 

Hermed sikres på den ene side beskyttelse af persondata og på den anden side forskernes mulighed for at udnytte det indsamlede datas fulde analytiske potentiale.
 

I DDA’s tidsskrift Metode & Data, nr. 24 (s. 4-9) beskriver Camilla Daasnes fra Datatilsynet reglerne for behandling af personoplysninger og mulighederne for videnskabelig genbrug via DDA.
 

Kontakt arkivar Heidi Wittendorff Jensen for yderligere oplysninger om arkivering af personhenførbare data.

[2013-01-28]

Kulturvaneundersøgelsen 2012 nu hos DDA


Kulturvaneundersøgelsen 2012 blev, da den blev offentliggjort, ivrigt diskuteret i medierne. Nu kan du danne dit eget indtryk af undersøgelsen og dykke ned i de rå indsamlede data.

 

De data, Kulturvaneundersøgelsen 2012 har indsamlet, stilles frit til rådighed hos DDA for forskere og studerende, der ønsker at foretage egne analyser af det omfattende datamateriale.

Det samme gælder data fra samtlige af de foregående Kulturvaneundersøgelser tilbage fra 1964.

 

Kulturvaneundersøgelserne 1964-2012 giver dig mulighed for at analysere udviklingen i danskernes kulturforbrug og fritidsliv over de seneste 48 år.

 

Hvordan bestiller man undersøgelserne?

Udfyld bestillingsblanketten med DDA-numrene på de undersøgelser, du vil have udleveret, og send den til DDA's mailbox sammen med en kort beskrivelse af dit projekt.

Så sender vi dig data hurtigst muligt, ofte samme dag.

 

De enkelte Kulturvaneundersøgelser kan findes ved at følge nedenstående link (Kulturvaneundersøgelserne hed frem til 1998 Fritidsundersøgelserne):

 

Kulturvaneundersøgelsen 2012:

DDA-26738: Kulturvaneundersøgelsen 2012, voksne

DDA-26940: Kulturvaneundersøgelsen 2012, børn

DDA-26941: Kulturvaneundersøgelsen 2012, nydanskere

 

Kulturvaneundersøgelsen 2004:
DDA-20237: Kulturvaneundersøgelsen 2004
DDA-19358: Kulturvaneundersøgelsen 2004, børn
DDA-16479: Kulturvaneundersøgelsen 2004, voksne

 

Kulturvaneundersøgelsen 2004 kan også analyseres online hos DDA.

 

Kulturvaneundersøgelsen 1998:
DDA-04755: Fritidsundersøgelsen 1998
DDA-14701: Fritidsundersøgelsen 1998, børn
DDA-14702: Fritidsundersøgelsen 1998, voksne
 

Kulturvaneundersøgelsen 1993:
DDA-01828: Fritidsundersøgelsen 1993
DDA-03905: Fritidsundersøgelsen 1993, børn
DDA-03906: Fritidsundersøgelsen 1993, voksne
 

Kulturvaneundersøgelsen 1987:
DDA-01237: Fritidsundersøgelsen 1987: baggrundsvariable
DDA-01344: Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne
DDA-01346: Fritidsundersøgelsen 1987: interviewskema, mindre børn
DDA-01342: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne
DDA-01345: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema, større børn
DDA-01343: Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne
 

Kulturvaneundersøgelsen 1975:
DDA-00048: Fritidsundersøgelsen 1975
 

Kulturvaneundersøgelsen 1964:

DDA-00003: Fritidsundersøgelsen 1964
 

 

Kontakt IT-arkivar Mads Thilsing-Engholm for yderligere oplysninger.

 

[2013-01-10]

2012

Lær at bruge EU's statistikker i din forskning

 

Data without Boundaries afholder i samarbejde med Eurostat en række kurser i brugen af EU's officielle statistikker i en forskningssammenhæng.

 

Det andet kursus i rækken fokuserer på EU's løn- og levevilkårsstatistik (EU-SILC) og afholdes på Bukarest Universitet d. 13-15. februar 2013.

 

Deadline for tilmelding d. 15. januar 2013.

 

Læs mere om kurset her.

 

[2012-11-16]

Selskab for Surveyforsknings prisopgave 2012


Selskab for Surveyselskab uddeler igen i år en pris til henholdsvis et speciale og en større eksamensopgave, hvori surveyforskning indgår som et centralt element.

 

Formålet med prisen er at øge studerendes interesse for at benytte surveyforskning samt at sætte fokus på studerende med kvalifikationer inden for surveyforskning.

 

Prisen gives til et speciale/en opgave, der er nytænkende og nyskabende i forhold til et eller flere af følgende elementer:

   - anvendelsen af surveymetoden

   - teorien bag surveys og surveymetode

   - præsentation af surveyresultater (fx grafisk)

   - formidlingen af surveyresultater

Hvem kan deltage:
Alle, der har afleveret og fået bedømt et speciale/en større opgave fra et dansk universitet i 2012 uanset studieretning. Før indsendelse skal specialet/opgaven være bedømt med karakter. Der kan være mere end én forfatter til specialet/opgaven.

Emne:
Valgfrit – brugen af surveymetode skal dog stå centralt.

Hvem kan indstille:
Et projekt kan indstilles af forfatter(ne) selv eller af deres vejleder.

Læs mere om prisopgaven her

[2012-11-16]

Kulturvaneundersøgelsen hos DDA


Kulturvaneundersøgelsen 2012 bliver i disse dage ivrigt diskuteret i medierne.

Hos DDA har du mulighed for selv at nærstudere Kulturvaneundersøgelsen 2012 og samtlige af de foregående Kulturvaneundersøgelser tilbage fra 1964.

 

Kulturvaneundersøgelserne 1964-2012 giver dig mulighed for at analysere udviklingen i danskernes kulturforbrug og fritidsliv over de seneste 48 år.

 

De enkelte Kulturvaneundersøgelser kan findes ved at følge nedenstående link (Kulturvaneundersøgelserne hed frem til 1998 Fritidsundersøgelserne):

 

Kulturvaneundersøgelsen 1964:

DDA-00003: Fritidsundersøgelsen 1964
 

Kulturvaneundersøgelsen 1975:
DDA-00048: Fritidsundersøgelsen 1975
 

Kulturvaneundersøgelsen 1987:
DDA-01237: Fritidsundersøgelsen 1987: baggrundsvariable
DDA-01344: Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne
DDA-01346: Fritidsundersøgelsen 1987: interviewskema, mindre børn
DDA-01342: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne
DDA-01345: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema, større børn
DDA-01343: Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne
 

Kulturvaneundersøgelsen 1993:
DDA-01828: Fritidsundersøgelsen 1993
DDA-03905: Fritidsundersøgelsen 1993, børn
DDA-03906: Fritidsundersøgelsen 1993, voksne
 

Kulturvaneundersøgelsen 1998:
DDA-04755: Fritidsundersøgelsen 1998
DDA-14701: Fritidsundersøgelsen 1998, børn
DDA-14702: Fritidsundersøgelsen 1998, voksne
 

Kulturvaneundersøgelsen 2004:
DDA-20237: Kulturvaneundersøgelsen 2004
DDA-19358: Kulturvaneundersøgelsen 2004, børn
DDA-16479: Kulturvaneundersøgelsen 2004, voksne

 

Kulturvaneundersøgelsen 2012 kan hentes hos DDA inden for få uger.

Er du interesseret, kontakt IT-arkivar Mads Thilsing-Engholm, som vil give besked, når undersøgelsen er tilgængelig.

 

[2012-11-15]

Børneforløbsundersøgelsen på P1 og hos DDA


I dagens udgave af P1-programmet 'Den Sociale Udfordring' fortæller SFI-forskeren Kristian Bernt Karlson om de nyeste resultater af den såkaldte 'Børneforløbsundersøgelse', der følger godt 5000 børn født i 1995.

 

Undersøgelsens formål er løbende at belyse børn og unges opvækstvilkår og giver blandt andet mulighed for at foretage analyser omhandlende social arv.

 

Udsendelsen kan (gen)høres på DR's hjemmeside, og du kan læse mere om Børneforløbsundersøgelsen på SFI's hjemmeside.

 

DDA giver dig mulighed for at fortage egne analyser af de indsamlede data fra Børneforløbsundersøgelsens fire første undersøgelsesrunder (1996-2007).

 

DDA-23275: Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (I-IV, 1996-2007) kan rekvireres via DDA's søgekatalog.

 

Kontakt Mads Thilsing-Engholm for yderligere oplysninger.

 

[2012-10-16]

Læs nyhedsbrevet DDA Info 2012:2

Nyeste nummer af DDAInfo
Så er seneste nummer af DDAs nyhedsbrev 'DDA Info' på gaden.

Heri kan du som altid læse om spændende nye datamaterialer, der er klar til analyse.

I dette nummer er der fokus på data, der kan sammenlignes over tid. DDA Info præsenterer tre store undersøgelser, som giver mulighed for at følge en udvikling og/eller en gruppe respondenter over tid.

 

 
Kontakt IT-arkivar Mads Thilsing-Engholm for mere information om DDA Info.

[2012-10-16]

I anledningen af motionsdagen:

Børn dyrker lige så meget motion nu som for 20-30 år siden, men de seneste år er det gået den gale vej


I dag bruger børn over hele landet traditionen tro sidste skoledag før efterårsferien på at løbe, cykle og på andre måder motionere, når det årlige Skolernes Motionsdag løber af stablen.

For nogle børn er dagens motion mere end almindeligt tiltrængt.

5 pct. af børnene i Skolebørnsundersøgelsen dyrker efter eget udsagn nemlig aldrig motion. Til gengæld siger 10 pct. af de adspurgte skolebørn, at de dyrker motion dagligt.
 

Men er danske skolebørn blevet mindre fysisk aktive med årene?
Det giver undersøgelsen, der er blevet gennemført af Statens Institut for Folkesundheds-videnskab i perioden 1984-2010, også svar på.
 

Man kunne forestille sig, at det øgede udbud af stillesiddende fritidsaktiviteter – internet, computerspil mv. – ville føre til, at børn i dag motionerer mindre end de gjorde for 20-30 år siden. Men denne bekymring gør undersøgelsen umiddelbart til skamme.
 

Som figuren nedenfor viser, er der stort set tale om status quo, hvis man sammenligner børnenes motionsvaner i 1984 og 2010.

 

kilde: Skolebørnsundersøgelsen, 1984-2010
n: 673 (i ’84), 1837 (’91), 3994 (’94), 5165 (’98), 8414 (’02), 10698 (’06), 4865 (’10)
note: I 1984 lød den højeste svarkategori ’Ca. 4 timer om ugen eller mere’
 

Ser man udelukkende på udviklingen fra undersøgelsen i 2006 til undersøgelsen i 2010 er der dog muligvis grund til bekymring.
 

Markant flere børn dyrkede højst én times motion om ugen i 2010 sammenlignet med i 2006 (31 pct. i 2010 mod 24 pct. i 2006). Gruppen af børn, der dyrker meget motion (mindst 4 timer om ugen), er samtidig faldet fra 45 pct. til 37 pct.
 

Hermed ser en svag men positiv tendens ud til at være brudt. Fra 1994 og frem til 2006 sås en svag men stabil tendens til et øget aktivitetsniveau hos de adspurgte børn. Men det ændrede sig altså i 2010.
 

Om dette så er begyndelsen på en ny negativ tendens eller blot et enkeltstående udfald er for tidligt at sige. Vi må med andre ord vente i spænding på den næste Skolebørnsundersøgelse, som efter planen vil blive gennemført i 2014.

 

Læs mere og bestil Skolebørnsundersøgelserne på nedenstående links eller kontakt arkivar Heidi Wittendorff Jensen for yderligere oplysninger


DDA-01653: Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1984-85
DDA-23603: Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1991
DDA-23604: Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1994
DDA-20302: Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998
DDA-23605: Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002
DDA-19289: Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2006
DDA-25859: Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2010

 

[2012-10-12]

40 år med EF/EU: Danskernes holdninger siden begyndelsen


I dag er det 40 år siden, at danskerne stemte ja til at blive en del af det Europæiske Fællesskab (EF). Siden afstemningen i 1972 har danskernes holdning til det europæiske samarbejde dog ikke været entydigt positivt.

 

Det kan man ved selvsyn konstatere ved at se nærmere på Dansk Data Arkivs omfattende datamateriale om danskernes holdning til EU og EF.

Man kan følge udviklingen helt fra Danmarks indtræden i EF over afstemningerne om EF-pakken, Maastricht, Edinburgh og Euroen til i dag.
 

Det meget lange tidsperspektiv giver mange interessante analysemuligheder. Eksempelvis kan man undersøge, om og hvordan forskellige historiske begivenheder eller de økonomiske konjunkturer har påvirket holdningen til EU/EF.

Nedenfor ses et lille udvalg af de undersøgelser om emnet, DDA har i vores beholdning. Flere kan findes ved at søge på ’EU-medlemskab’, ’Europæiske Union’, ’Europæiske Fællesskab’ o.l. i DDA’s søgekatalog.

DDA-16965: Europaparlamentsvalget 2004: Danmark
DDA-09210: Den nationale folkehøring om euroen, 2000
DDA-04013: EURO-afstemningen, 2000
DDA-06969: Exit Poll ved Europaparlamentsvalget den 10. juni 1999
DDA-14504: Amsterdamtraktat afstemningen 1998
DDA-01784: Folkeafstemningen om Edinburghaftalen, 18. maj 1993
DDA-01785: Den europæiske union, 1993 (Vilstrup)
DDA-01838: Gallups CATI-målinger omkring unionsafstemningen 1993
DDA-01839: Gallup interviews og enquete efter unionsafstemningen 1993
DDA-01743: Folkeafstemningen om Maastrichtaftalen, 2. juni 1992
DDA-01837: Gallups CATI-målinger omkring unionsafstemningen 1992
DDA-01836: Gallup interviews og enquete efter unionsafstemningen 1992
DDA-01618: Den europæiske union, 1991-92 (Vilstrup)

[2012-10-02]

Ph.d.-kursus: Redskaber og metoder til ansvarlig datamanagement

 

I samarbejde med forskere fra Statens Institut for Folkesundhed har DDA Sundhed planlagt et kursus, der skal klæde ph.d. studerende på til at blive ansvarlige databehandlere og dermed gode forskere.

 

Selvom det kan forekomme banalt, er det nødvendigt at have styr på et projekts data fra starten for at kunne gennemføre de efterfølgende dataanalyser, ligesom det gør det meget nemmere at imødekomme omverdens krav til resultaterne.

Kursets titel er 'Responsible Management of Research Data', og formålet er at give kursisterne værktøjer til datamanagement i forskningsprojekter samt give dem indsigt i metoder til data-dokumentation og -kontrol.

 

Kurset udbydes under SDU's sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole og finder sted i København den 23.-25. oktober 2012 (forelæsninger og øvelser) og et opfølgende seminar 19. november 2012.

Læs mere om kurset her: Responsible Management of Research Data, og tilmeld dig kurset her.

 

Kontakt Bodil Stenvig for yderligere oplysninger.
 

[2012-09-19]

Analysér valgdata med ICPSR

 

Det amerikanske dataarkiv, ICPSR, afholder 1.-3. oktober en online datamesse med titlen 'Analyzing Election Data with ICPSR'.

 

Messen vil bestå af en række webcasts, der introducerer nye brugere til ICPSR's data og tjenester, samt giver et overblik over tilgængelige valgdata fra ICPSR og andre dataarkiver.
 

Messen henvender sig til samfundsvidenskaberne som helhed, herunder forskere, bibliotekarer, studerende og politikere fra hele verden, der er interesseret i brugen af ​​samfundsvidenskabelige data.

Messen er gratis og åben for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer af ICPSR.
 

Læs mere om ICPSR-messen hér.

 

[2012-09-14]

'Dovne Robert' ikke repræsentativ for kontanthjælpsmodtagere


Kontanthjælpsmodtageren Robert Nielsen er i denne uge er blevet landskendt og i visse medier døbt 'Dovne Robert' på grund af sin indrømmede arbejdsvægring.
 

Det har ført til en diskussion af kontanthjælpsmodtagernes forhold, herunder hvor udbredt Robert Nielsens holdning er blandt kontanthjælpsmodtagerne.
 

Repræsenterer 'Dovne Robert' med andre ord kontanthjælpsmodtagerne, som de er flest, eller er det blot et lille mindretal, der tænker som ham?

SFI's 'Surveyundersøgelse af kontanthjælpsmodtageres forhold' giver et svar på det spørgsmål.
 

I 2006 interviewede SFI 1977 kontanthjælpsmodtagere blandt andet om deres holdning til retten til kontanthjælp.

Som det ses på nedenstående figurer, repræsenterer 'Dovne Robert' ikke flertallet af kontanthjælpsmodtagere.
 

73 % mener således ikke, at man bør have ret til kontanthjælp, hvis man ønsker at leve et liv uden at tjene penge ved at arbejde.

 

   

    n=1811

 

 

Derudover foretrækker 66 % af de adspurgte kontanthjælpsmodtagere at tage imod tilbud og vejledning fra kommunen frem for at få lov at være i fred.

 

   

    n=1812


Undersøgelsen DDA-19931: Surveyundersøgelse af kontanthjælpsmodtageres forhold i 2006 kan rekvireres via DDA's søgekatalog.

 

Kontakt Mads Thilsing-Engholm for yderligere oplysninger.

 

[2012-09-12]

Et relevant studiejob er vejen til arbejdsmarkedet


På dagen hvor mange håbefulde unge mennesker begynder på deres drømmeuddannelse, kan det være på sin plads at give dem et godt råd med på vejen: Få et relevant studiejob!

Et fagligt relevant studiejob er nemlig et af de bedste midler de studerende kan tage i brug, hvis de vil sikre sig mod at ende i arbejdsløshedskøen efter endt uddannelse.

Det viser undersøgelsen DDA-24819: Analyse af kandidatstuderendes og dimittenders jobfokus gennemført af Akademikernes Centralorganisation.

Undersøgelsen bygger på en landsdækkende survey fra 2010 blandt 3051 dimittender og kandidatstuderende, og peger på, hvilke faktorer der er afgørende for om dimittenderne får foden ind på arbejdsmarkedet eller ej.

Studiejob vigtigere end høje karakterer
Og her viser det sig altså, at et relevant studiejob er et vigtigt springbræt.

Det relevante studiejob er rent faktisk så afgørende, at hvis man har haft et studierelevant arbejde, så har det ikke nogen selvstændig betydning for ledighedsrisikoen, om man har fået høje eller lave karakter på uddannelsen.

Søg job tidligt
AC’s undersøgelse viser desuden at tidlig jobsøgning, dvs. jobsøgning inden afslutningen af uddannelsen, også er vigtigt hvis man vil sikre sig fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det har derimod ikke nogen betydning for ledighedsrisikoen, om man har været 5, 6 eller 7 år om sit studium.

 

Undersøgelsen kan findes og bestilles via DDA's søgekatalog. Kontakt IT-arkivar Mads Thilsing-Engholm for yderligere oplysninger.
 

[2012-09-03]

Datamateriale fra Forskningscenter for Aldring og Osteoporose


Data fra en undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde i 2005 – 2008 er arkiveret og kan udleveres fra DDA Sundhed til sundhedsvidenskabelige forskningsformål.

 

Datamaterialet indgår som et væsentligt grundlag for en netop offentliggjort MTV (Medicinsk Teknologivurdering) publikation fra Sundhedsstyrelsen.

Denne MTV baserer sig på en dansk randomiseret klinisk undersøgelse af effekt af multifaktoriel faldudredning og intervention målrettet ældre over 65 år, som grundet mindst ét fald har pådraget sig en skade.

 

Derudover indgår en spørgeskemaundersøgelse, en økonomisk vurdering samt en systematisk litteraturgennemgang.

Ane Bonnerup Vind har arkiveret undersøgelsen datamateriale i DDA Sundhed og der er fri adgang for andre forskere og studerende til at anvende data til analyseformål.

 

Projektet modtog en bevilling fra det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom i 2007.

Kontaktperson i DDA Sundhed: Heidi Wittendorff Jensen

[2012-09-03]

Danskernes tobakspolitiske holdninger før og nu

 

Den 15. august bliver det mere besværligt at være ryger i Danmark. Rygeloven strammes, og det bliver eksempelvis forbudt at ryge på enkeltmandskontorer.
I den anledning er det oplagt at se nærmere på danskernes holdning til tobakspolitik over tid. Til det formål kan Eurobarometer-undersøgelserne være behjælpelige.


Siden starten af 70’erne er der i EU-regi blevet gennemført Eurobarometer-undersøgelser, som jævnligt måler befolkningens holdninger til en bred vifte af emner såsom miljø, sundhed, landbrug, diskrimination, samt en lang række EU-forhold. I dag deltager der ca. 30.000 europæere fra de 27 EU-lande hver gang undersøgelsen gennemføres.

Et emne, som siden 1987 er blevet taget op flere gange, er netop europæernes holdning til tobakspolitik.

Tilbage i 1987 blev indbyggerne i de 12 daværende EF-lande spurgt til deres holdning til højere afgifter, reklameforbud, forbud mod salg af tobak til unge under 16 år, forbud mod toldfrit salg af tobak, samt forbud mod rygning på offentlige steder.


I 1987 var Danmark klart den nation, der var mest forbeholden over for reguleringer på området. Eksempelvis støttede 84 % af europæerne et forbud mod salg af tobak til unge under 16 år, mens det kun var 42 % af danskerne, der støttede op om dette forslag.
 

En tilsvarende undersøgelse er senest gennemført omkring årsskiftet 2011/2012.

I dag spørges der til begrænsning af tilgængeligheden af tobak, synlighed af tobaksprodukter, advarselsbilleder på tobakspakker, samt højere afgifter.

Et enkelt spørgsmål går igen i begge undersøgelser, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt afgifterne på tobaksprodukter bør hæves. Mens det i 1987 var 54 % af danskerne, der var for afgiftsstigninger, er den andel i dag steget til 67 % og er dermed højere end det europæiske gennemsnit.

Om udviklingen skyldes, at danskerne er blevet mere positive over for reguleringer på området eller om det er udtryk for, at Danmark er bagud ift. afgiftsstigninger, er ikke umiddelbart til at sige, men er derimod et oplagt afsæt for en yderligere afdækning af området.

 

Eurobarometerundersøgelserne er nemlig velegnede som grundlag for komparative undersøgelser mellem forskellige lande, samt til at følge udviklingen over tid.

 

Data kan enten bruges i rent kvantitative undersøgelser eller i sammenhæng med fx en sundhedspolitisk analyse af debatter om rygepolitik, vedtagne rygepolitikker og forskelle i rygepolitikker ml. forskellige lande.

 

Er du interesseret i europæernes rygeadfærd, udsættelse for passiv rygning samt deres holdning til politiske tiltag på området, så kan du finde data om emnet i følgende undersøgelser:

Kontakt arkivar Nønne Maalø Larsen for yderligere oplysninger.

 

[2012-08-15]

Viden om klimaforandringer påvirker ikke unge


To ud af tre unge danskere er bekymrede over klimaforandringerne, men for langt de fleste vejer hverdagens bekvemmeligheder højere end hensynet til klimaet.
 

Og det er uanset hvor meget viden, den unge har om årsager til klimaforandringer mv.
 

Denne historie var tirsdag d. 3. juli at læse i blandt andet Berlingske Tidende og Kristeligt Dagblad.

Undersøgelsen bag historien er gennemført af Peter Gundelach, Bettina Hauge og Esther Nørregård-Nielsen, alle KU.

De opdeler de unge i tre grupper:

 • De hverdagsbekvemme, der ikke går særligt op i klimaforandringer, men tager en smule hensyn til det, i det omfang det passer i hverdagen. Omfatter ca. 75 procent af deltagerne.
 • De klimabevidste, der i udpræget grad forsøger at forebygge klimaforandringer og er engageret i klimaet. Omfatter 19 procent af deltagerne.
 • De ligeglade, hvis dagligdagshandlinger ikke afspejler en specifik indstilling til klimaet, og de mener heller ikke rigtigt, at handlingerne gør den store forskel. Udgør seks procent af deltagerne.

Undersøgelsen er landsdækkende og er baseret på et survey blandt 2.521 unge i alderen 18-35 år.
 

Det indsamlede data er nu arkiveret hos DDA og kan rekvireres ved at søge på

Danske unge og klimaforandringer, 2010 i vores søgekatalog.

Læs mere om undersøgelsen på KU's hjemmeside eller kontakt IT-arkivar Mads Thilsing-Engholm.

 

[2012-07-06]

Læs DDA's årsberetning 2011
 

Årsberetningen for DDA 2011 ligger nu på vores hjemmeside.

Her kan du læse om sidste års begivenheder og projekter samt nøgletal for lokalisering, arkivering & oparbejdning og udlevering & formidling.

 

[2012-07-04]

Den Danske Sygeplejerskekohorte - enestående forskningsdata bevaret


Den Danske Sygeplejerskekohorte, 1993-2009 er en af de største, socialt afbalancerede kvindekohorter i Europa.

 

Siden starten i 1993 har kohorten bidraget med afgørende ny viden om effekterne af indtagelse af hormoner efter menopausen.
 

I samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, som står bag undersøgelsen, har Dansk Data Arkiv sikret bevaringen af dette enestående datamateriale og stiller nu kohortens to første spørgeskemarunder - i fuldt dokumenteret stand - til rådighed for nye analyser.

 

Læs mere om de to tilgængelige undersøgelser og bestil dem til videre analyse her:

 

Den Danske Sygeplejerskekohorte, 1993


Den Danske Sygeplejerskekohorte, 1999
 

For yderlige information om sygeplejerskekohorten kontakt arkivar Heidi Wittendorff Jensen.

 

[2012-06-18]

Mænds sundhed i fokus


Mænds sundhed bliver verden over sat i fokus i uge 24. Et ofte stillet spørgsmål i den sammenhæng er, hvordan vi får mændene til at leve sundere.

Der er mange metoder virksomheder og samfund kan vælge for at forebygge livsstilssygdomme, som ikke mindst rammer mænd, men virker de efter hensigten?

Data fra undersøgelsen 'Fremtidens forebyggelse – ifølge danskerne' giver svar på, hvilke indsatser mænd og kvinder tror mest på ift. forebyggelse af en række af disse sygdomme.

Hvor stor eller lille virkning har efter din mening følgende former for indsatser til at forebygge sygdomme som hjerte/karsygdomme, diabetes og kræft?

 


Respondenterne fik mulighed for at svare på en 11-punkts skala, hvor 0 = overhovedet ingen virkning og 10 = overordentlig stor virkning. I figuren herover angives det, hvor stor en andel af de respondenterne, der har svaret 8, 9 eller 10 (n=2006).

Datamaterialet er indsamlet og arkiveret af Mandag Morgen og Trygfonden, som også står bag undersøgelse. Datamaterialet har i DDA Sundhed denne titel:

DDA-23188: Danskernes forebyggelsespolitiske holdninger, 2007

Datamaterialet kan frit udleveres fra DDA Sundhed til nye analyser.

Mandag Morgen og Trygfonden har for nyligt udgivet rapporten 'Forebyggelse ifølge danskerne' (2012) som opfølgning på ovenstående undersøgelse.

Data herfra vil inden længe være at finde i DDAs beholdning. Hermed vil det blive muligt at analysere udviklingen i danskernes forebyggelsespolitiske holdninger siden 2008.

[2012-06-14]

Metadata, formidling og netværk – inspiration fra IASSIST konferencen 6.- 8. juni 2012 i Washington DC


DDA har deltaget i den årlige IASSIST konference under temaet 'Data Science for a connected world: Unlocking and harnessing the power of information'.

I 2012 var de store emner for IASSIST konferencen:
   • Opbygning af metadata primært vha. standarderne DDI-Lifecycle og DDI-codebook
   • Brugerværktøj til datasøgning og –analyse
   • Adgangskontrol og –begrænsning
   • Big data til samfundsvidenskabelig analyse
   • Konvertering af metadata fra DDI-Codebook til DDI- Lifecycle
   • Udfordringerne for arkivering og genbrug af kvalitative data

Erfaringer fra IASSIST konferencen bliver brugt som inspiration til nye projekter og vurdering af igangværende projekter i DDA.

Konferencen er også anledning til etablering og cementering af netværk mellem forskere, dataarkivarer, IT-systemudviklere og andre med interesse for området.

For mere information om IASSIST 2012 konferencen kontakt Anne Sofie Fink.

 

[2012-06-14]

Glædelig grundlovsdag!

 

Den første danske grundlov blev indført i dag for 163 år siden.

Grundloven kaldes jo – måske lidt upræcist – Danmarks demokratiske dåbsattest. Derfor må grundlovsdag være en glimrende anledning til at se nærmere på det danske demokratis tilstand.
 

Til det formål har Dansk Data Arkiv en lang række undersøgelser, der kan belyse emnet demokrati i Danmark fra mange forskellige vinkler. Søg eksempelvis på 'demokrati' i vores søgekatalog.

Den europæiske samfundsundersøgelse 2002-2010 giver et interessant indblik i udviklingen af danskernes tillid og tilfredshed med det danske demokrati og dets institutioner i det nye årtusindes første årti.

Respondenterne er hvert andet år blevet spurgt til, hvor tilfredse de generelt er med den måde, demokratiet fungerer i Danmark, og hvor stor tilfredshed/tillid de har til de institutioner, der udgør magtens tredeling herhjemme: Regeringen (den udøvende magt), Folketinget (den lovgivende magt) og retssystemet (den dømmende magt).

Udviklingen i 'karaktergivningen' kan ses nedenfor.

 

Tekstboks: Særdeles tilfreds/ 
Fuld tillid

Tekstboks: Særdeles utilfreds/ 
Slet ingen tillid

 

Undersøgelserne rummer mange analysemuligheder qua dets betydelige omfang og gentagne karakter.

 

Undersøgelsen er desuden gennemført i 17 europæiske lande, så der er rige muligheder for at lave sammenligninger af demokratiets tilstand på tværs af grænserne.

Hvis du selv vil analysere videre, kan undersøgelserne findes her:

 

Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark):

1. runde, 2002; 2. runde, 2004; 3. runde, 2006; 4. runde, 2008; 5. runde, 2010.
 

[2012-06-05]

Metadata og blivende identifikation - et fokusområde for DDA


DDA deltog i starten af maj i konferencen Metadata and Persistent Identifiers for Social and Economic Data hvor den nyeste internationale udvikling inden for datasætspræsentation og citation blev præsenteret og diskuteret.


DDAs deltagelse i konferencen skal ses i lyset af vores fokus på metadata og blivende identifikation (persistent identifiers) af forskningsdata.

 

Dette fokus vil til gavn for vores brugere udmønte sig i: 

 

- fornyelse af studiepræsentationen på DDA's hjemmeside

- datasætvisibilitet via det internationale DataCite initiativ

- blivende citationsmuligheder for datasæt via DOI registreringsteknologien.

Kontakt Jannik V. Jensen for yderlige oplysninger om konferencen og DDAs arbejde med metadata og blivende identifikation.

[2012-05-15]

Årsberetning: Vækst i forskeres og studerendes brug af DDA Sundhed

 

DDA Sundheds Årsberetning 2011 viser, at flere forskere og studerende bruger datamaterialer fra DDA Sundhed til at belyse forskningsspørgsmål om fx befolkningens sundhed, sygdom og behandling.

 
40 arkiverede datamaterialer blev således udleveret til forskere og studerende i 2011 mod 27 i 2010.

 

Samtidig blev 58 datamaterialer fra sundhedsvidenskabelig forskning arkiveret i 2011, så de kan gøre gavn i nye forskningsprojekter.

 

Læs mere om DDA Sundheds resultater og aktiviteter i årsberetningen, som i dag er sendt til Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

[2012-04-19]

DDAs nyhedsbrev på gaden


Så er seneste nummer af DDAs nyhedsbrev 'DDA Info' på gaden.

Heri kan du som altid læse om spændende nye datamaterialer, der er klar til analyse.

Derudover kan du blandt andet læse, at DDA i samarbejde med Steno Diabetes Center og IDI Heart and Diabetes Institute i Australien foretager sekundær analyse af DDA-datasæt, for at afdække sammenhængen mellem udviklingen i TV-forbrug og livstilssygdomme som diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

Kontakt IT-arkivar Mads Thilsing-Engholm for mere information om DDA Info.
 

[2012-03-12]

Madlavning, rengøring og tøjvask er fortsat kvindeopgaver


På kvindernes internationale kampdag: Huslige pligter som madlavning, rengøring og tøjvask er fortsat primært forbeholdt den kvindelige halvdel af danske parforhold.

I dag er det kvindernes internationale kampdag, der markerer den fortsatte kamp for ligestilling og bedre vilkår for kvinder.

 

Og noget kunne tyde på, at der fortsat er noget at kæmpe for i Danmark, ikke mindst på hjemmefronten. Ligestillingen er i hvert fald ikke slået fuldt igennem hvad angår de huslige pligter.

Som det ses er det i høj grad kvinderne, der står for madlavning, rengøring og tøjvask.


 

 Tallene stammer fra undersøgelsen 'Familieliv i Danmark (ISSP 2002)', som du kan rekvirere hos DDA til sekundær analyse.

Undersøgelsen vil blive gentaget i år, og den nye undersøgelse vil også blive stillet til rådighed hos DDA. Det bliver derfor muligt analysere udviklingen inden for de seneste ti år og eksempelvis konstatere, om de huslige pligter bliver mere ligeligt fordelt.

Undersøgelsen er desuden international, hvilket gør det muligt at sammenligne kønsrollemønstrene i ca. 40 lande.

ISSP-undersøgelsen er kun én blandt mange om ligestilling og kønsroller, som DDA har i beholdningen. De kan findes via DDAs søgekatalog og giver mulighed for at analysere problemstillingen fra mange forskellige vinkler.

Kontakt IT-arkivar Mads Thilsing-Engholm for yderligere oplysninger.

 

[2012-03-08]

Sommerskole i kvantitativ metode på University of Michigan. Tilmeld dig via DDA


Det amerikanske dataarkiv, ICPSR, afholder igen i år sommerskoler i kvantitativ samfundsvidenskabelig metode på University of Michigan.
 

Du kan med fordel tilmelde dig sommerskolen gennem DDA. DDA betaler det danske medlemskab af ICPSR og kan derved give deltagere del i medlemsrabatten.

Kontakt DDA for tilmelding og yderligere oplysninger.

[2012-02-23] 

I anledning af formandskabet: Danskernes holdning til EU gennem tiderne


Danmark overtog ved årsskiftet formandskabet i EU, et formandskab der primært står i den økonomiske krises tegn. Gennem dette halvår sidder Danmark således for bordenden, når EU’s medlemslande skal forhandle sig frem til løsninger af den krise, som EU og den fælles valuta, Euroen, befinder sig i.
 

Det sker samtidig med, at opbakningen til EU-projektet, og ikke mindst til Euroen, herhjemme er lavere end længe set.

Det er dog langt fra første gang, EU har været i krise, ej heller første gang, at danskerne har betragtet det europæiske projekt med betydelig modvilje. Det kan man ved selvsyn konstatere ved at se nærmere på Dansk Data Arkivs omfattende datamateriale om danskernes holdning til EU og før det EF.
 

Man kan følge udvikling helt fra Danmarks indtræden i EF i 1973 over afstemningerne om EF-pakken, Maastricht, Edinburgh og Euroen til i dag.

 

Det meget lange tidsperspektiv giver mange interessante analysemuligheder. Eksempelvis kan man undersøge, om og hvordan forskellige historiske begivenheder eller de økonomiske konjunkturer har påvirket holdningen til EU/EF.

Nedenfor ses et lille udvalg af de undersøgelser om emnet, DDA har i vores beholdning. Flere kan findes ved at søge på ’EU-medlemskab’, ’Europæiske Union’, ’Europæiske Fællesskab’ o.l. i DDA’s søgekatalog.

DDA-16965: Europaparlamentsvalget 2004: Danmark
DDA-09210: Den nationale folkehøring om euroen, 2000
DDA-04013: EURO-afstemningen, 2000
DDA-06969: Exit Poll ved Europaparlamentsvalget den 10. juni 1999
DDA-14504: Amsterdamtraktat afstemningen 1998
DDA-01784: Folkeafstemningen om Edinburghaftalen, 18. maj 1993
DDA-01785: Den europæiske union, 1993 (Vilstrup)
DDA-01838: Gallups CATI-målinger omkring unionsafstemningen 1993
DDA-01839: Gallup interviews og enquete efter unionsafstemningen 1993
DDA-01743: Folkeafstemningen om Maastrichtaftalen, 2. juni 1992
DDA-01837: Gallups CATI-målinger omkring unionsafstemningen 1992
DDA-01836: Gallup interviews og enquete efter unionsafstemningen 1992
DDA-01618: Den europæiske union, 1991-92 (Vilstrup)

[2012-02-21]

Stor og støt stigning i DDAs udleveringer


Forskere og studerende gør i stadig stigende grad brug af DDAs service og får udleveret studier til sekundær analyse.

 

DDA udleverede således i 2011 587 studier, hvilket er det højeste antal udleveringer nogensinde. Faktisk er der sket næsten en femdobling i antal årlige udleveringer over de seneste 14 år.

 

Den positive udvikling ses både for de samfunds- og sundhedsvidenskabelige studier.

Især inden for de seneste tre år tyder noget på, at sundhedsvidenskabelige forskere og studerende er blevet opmærksomme på mulighederne i sekundær analyse.

Antallet af udleverede sundhedsvidenskabelige studier er således steget fra 4 i 2008 til 40 i 2011. Med andre ord en tidobling på tre år.

 

   

 

[2012-02-16]

Kvinder deltager oftere i screening for tarmkræft end mænd


Lørdag d. 4. februar markerer Verdenssundhedsorganisationen (WHO), World Cancer Day, hvor der sættes fokus på kræft og måder at reducere forekomst og dødelighed.
Kræftdødeligheden kan reduceres ved at screene for sygdommen, så den opdages i tide. Men mange - især mænd - tager ikke imod tilbuddet om screening.


National screening for tarmkræft forventes indført i 2014 og skal fungere som et tilbud om screening målrettet aldersgruppen 50-74-årige.

Foreløbige analyser af data fra studiet 'Screening for kræft i tyktarm og endetarm, 1985-2002 (DDA-15096)' tyder på, at kvinder oftere end mænd vil tage i mod det nye tilbud for screening af tarmkræft.

Studiet er baseret på 62.000 fynboer i alderen 45-75 år, der blev tilfældigt udvalgt til at deltage i en screenings- eller kontrolgruppe.

Knap 31.000 personer fik tilbud om at deltage i screening for tarmkræft hvert andet år over en periode på 15 år, og knap 31.000 personer blev udvalgt som kontrolgruppe.

Kun de personer, som havde deltaget i den foregående screeningsrunde, blev inviteret til at deltage i den næste runde. I alt deltog ca. 8.500 personer i alle 9 runder, svarende til knap 28% af de personer som oprindeligt blev inviteret.
 

Analysen viser, at andelen af kvinder blandt de deltagende stiger i takt med antallet af screeningsrunder. Fra ca. 52 % i første screeningsrunde til ca. 54 % i sidste runde.

Mænd falder altså i højere grad fra screeningsprogrammet end kvinder. 

Denne foreløbige analyse kunne tyde på, at der kræves en ekstra indsats for at få mænd til at fortsætte med at blive screenet.

Datamaterialet fra 'Screening for kræft i tyktarm og endetarm, 1985-2002 (DDA-15096)' kan rekvireres til videre analyse via DDA’s søgekatalog.

Kontakt arkivar Stine Byberg for mere information.

[2012-02-03]

Stort datamateriale om screening for tarmkræft er nu tilgængeligt for analyse
 

DDA sundhed har nyligt modtaget overlæge Ole Kronborgs datamateriale omhandlende screening for tarmkræft af flere end 60.000 fynboer.
 

Datamaterialet er særdeles omfattende, og indeholder kliniske, demografiske samt registerdata på de ca. 30.000 personer, som indgik i screeningsgruppen, og ligeledes registerdata på de ca. 30.000 kontrolpersoner.
 

Datamaterialet er komplet med CPR-numre, og der er således gode muligheder for sekundære analyser, hvori kobling til registre indgår.
 

Datamaterialet har titlen 'Screening for kræft i tyktarm og endetarm, 1985-2002' og kan findes via DDA’s søgekatalog.

Kontakt arkivar Stine Byberg for mere information.

[2012-01-13]

2011

Sundhedsdata om den amerikanske befolkning fra 1963-2010 tilgængelige online

 

Der er nu gode muligheder for online-analyse og dataudtræk om den amerikanske befolknings fysiske og psykiske sundhed fra 1963-2010 f.eks. til komparative analyser.


The Integrated Health Interview Series (IHIS) er den 11. oktober 2011 blevet udvidet med data fra 2010.

 

IHIS er en tidsserie om den amerikanske befolknings fysiske og psykiske sundhed og sundhedsadfærd (f.eks. forbrug af tobak og alkohol), der starter i 1963 og som indeholder 12.000 sundhedsrelaterede variable.
 

The Minnesota Population Center - DDA samarbejdspartner - har gjort det muligt for forskere at analysere IHIS-data online og at at lave IHIS-dataudtræk med de år og variable, der passer til deres forskningsprojekt.

 
For mere information kontakt IT-arkivar Bodil Stenvig eller Wendy L. Thomas, Minnesota Population Center.

 

[2011-10-13]

Sundhedsvidenskabeligt datamateriale kan frem til 1. november 2011 bringes i forslag til ekstern oparbejdning i 2012
 

DDA Sundhed får i 2012 igen mulighed for at understøtte arkiveringen af datamaterialer fra sundhedsforskningen ved at medfinansiere forskeres egen dokumentation af særligt vigtige datamaterialer gennem indgåelse af kontrakt med DDA Sundhed om 'ekstern oparbejdning'.

 

Læs mere om ekstern oparbejdning her.
 

For at få et godt grundlag for udvælgelsen af datamaterialer til ekstern oparbejdning i 2012 gennemfører DDA Sundhed nu en prækvalifikation, hvor der kan stilles forslag om datamaterialer fra sundhedsvidenskabelig forskning, der bør gives særlig prioritering, fordi de opfylder disse kriterier:


     • er komplekse
     • rummer betydelige potentialer for sekundær analyse
     • er vanskeligt dokumenterbare
     • har været særligt omkostningsfulde
     • på anden måde har været og fortsat er signifikante for sundhedsforskningen
 

Datamaterialer bringes i forslag ved at sende en mail til bs@dda.dk senest tirsdag den 1. november 2011 med oplysninger om projektet/datamaterialet. Angiv venligst titel og en kort beskrivelse for projektet/datamaterialet samt kontaktoplysninger på den ansvarlige forsker.
 

Medio november 2011 sender vi et formaliseret ansøgningsmateriale til de projekter, der er fundet egnet til ekstern oparbejdning. Den ansvarlige forsker for projektet/datamaterialet har derved fået mulighed for at ansøge om støtte til ekstern oparbejdning. Udvælgelsen af projekter og tildeling af midler foretages på baggrund af de modtagne ansøgninger i DDA Sundhed.
 

Bemærk: For at komme i betragtning skal datamaterialet foreligge i elektronisk form, være indhentet som led i interview- eller skemabaseret forskning og have human relation.
 

Spørgsmål om ekstern oparbejdning og kontrakter kan rettes til Heidi Wittendorff Jensen.

[2011-10-12]

DDA’s nyhedsbrev på gaden


Så er seneste nummer af DDA’s nyhedsbrev ’DDA Info’ på gaden.


Heri kan du som altid læse om spændende nye datamaterialer, der er klar til analyse.
 

Derudover kan du blandt andet læse om DDA’s nye videnskabelige tidsskrift ’Metode & Forskningsdesign’, og om at Dansk Demografisk Databases deltagelse i den internationale infrastruktur for demografisk forskning NAPP.

Kontakt IT-arkivar Mads Thilsing-Engholm (mth@dda.dk) for mere information om DDA Info.

 

[2011-09-19]

Nyhedsbrev fra DDI Alliance


DDI Alliance, som DDA er medlem af, og som har som mål at udvikle og udbrede brugen af DDI standarden, har netop udsendt sit nyhedsbrev.
 

Heri kan man blandt andet læse, at DDI Alliance er blevet medlem af OECD's internationale mikrodata ekspertgruppe.

 

Kontakt IT-udvikler Jannik Vestergaard Jensen for yderligere information.

 

[2011-09-09]

Hjertepatienters rehabilitering. Kristelig Dagblad har historien, DDA har data

 

'Sygehuse svigter kvindelige hjertepatienter'. Denne historie er at finde i dagens udgave af Kristeligt Dagblad.

 

Artiklen bygger på en undersøgelse fra Hjerteforeningen, der konkluderer, at især kvinder og ældre er dårligt stillede i forbindelse med rehabilitering efter hjerteanfald.
 

Vil man dykke dybere ned i tallene bag artiklen, giver DDA mulighed herfor. DDA har nemlig modtaget datamaterialet bag undersøgelsen fra Hjerteforeningen. Datamaterialet kan rekvireres frit via DDA's søgekatalog.

 

Undersøgelsen har titlen: Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering, 2010

 

Kontakt IT-arkivar Heidi Wittendorff Jensen for yderligere oplysninger.

 

[2011-09-08]

Se folketingsvalget i et større perspektiv med Det danske Valgprojekt


Så blev folketingsvalget – langt om længe – udskrevet. Efter mange måneders rygter og spekulationer er det nu ganske vist: Danmark går til valgurnerne d. 15. september, til hvad der tegner til at blive et af de mest spændende valg i nyere tid.
 

Det danske Valgprojekt, som Dansk Data Arkiv stiller frit til rådighed, giver mulighed for at perspektivere det kommende valg med de seneste 15 folketingsvalg.
 

Valgundersøgelsen giver således uanede muligheder for at analysere og sammenligne folkestemningen over tid. Hvem stemmer man på? Hvilke temaer finder man vigtige? Har man tillid til politikerne?

Undersøgelserne fra Det danske Valgprojekt giver tilsammen unikke tidsserier om partivalg og politiske holdninger i Danmark.

 

Valgprojektet har også fokuseret på bredere samfundsændringer. Derfor kan data anvendes til andet og mere end at forklare valg og vælgeradfærd.
 

Blandt andet til at analysere:


     • langtidsændringer i partisystemet, herunder nye partier
     • udviklingen i kønsforskelle i politiske holdninger, partivalg og deltagelse
     • nye skel mellem offentligt og privat ansattes partivalg og værdier
     • følelse af at kunne påvirke politik, politisk tillid, og demokratiske værdier
     • udviklingen i politiske holdninger til velfærdsstaten, miljøspørgsmål, immigration,

       europæisk integration, internationalt samarbejde etc.
 

Dette store og bredspektrede anvendelsespotentiale er sandsynligvis en væsentlig årsag til, at Valgundersøgelserne er de mest populære datamaterialer i DDA’s samling.
 

Valgundersøgelserne fra 1971 og til i dag kan findes via DDA’s søgekatalog ved hjælp af søgeordet ’Valgundersøgelsen’.

 

Kontakt IT-arkivar Mads Thilsing-Engholm for yderligere oplysninger.

[2011-08-26]

Læs DDA's årsberetning 2010


Årsberetningen for DDA 2010 ligger nu på vores hjemmeside.
 

Her kan du læse om sidste års begivenheder, herunder:


• DDA's deltagelse i internationalt samarbejde
• DDI Editor og andre større projekter
• DDA's produktion i tal

Fremover vil DDA's årsberetninger være at finde på hjemmesiden først i det nye år.

 

[2011-08-16]

DDA Sundhed præsenterer ny poster


Ved NordicEpi 2011, den nordiske epidemiologikonference i Island, præsenterede DDA Sundhed sin nye poster.
 

Posteren beskriver DDA Sundheds service for forskningen, argumenterer for genanvendelse af data og præsenterer DDA Sundheds hidtidige resultater.

Se posteren her, og kontakt Heidi Wittendorff Jensen for yderligere oplysninger om DDA Sundhed.

 

[2011-06-28]

SFI på DDA's hjemmeside


DDA er arkiv for SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Det giver DDA's brugere adgang til SFI's forskningsdata.
 

SFI er det største danske forskningsmiljø på velfærdsområdet og gennemfører jævnligt store undersøgelser, der ofte sætter dagsordenen i såvel samfundsdebatten som på forskningsniveau.
 

DDA sætter nu fokus på samarbejdet med SFI med et tema på hjemmesiden.

Her kan du læse om SFI's forskning og finde eksempler på SFI-data, som kan rekvireres via DDA's søgekatalog.

 

[2011-06-23]

IASSIST 2011 afholdt i Vancouver med deltagelse af DDA


Den årlige konference om indhentning, bevaring og formidling af samfundsvidenskabelige, empiriske data blev i år afholdt i Vancouver, 1. - 3 juni 2011.
 

Årets konference hed 'Data Science Professionals: a Global Community of Sharing' og satte fokus på betydningen af teknologier og værktøj for forskellige aspekter af datas livscyklus.

God datadokumentation og -håndtering og udarbejdelse af retningslinjer herfor var et af konferencens væsentlige temaer.
Et andet tema var at forbedre kravene til, hvordan benyttede datamaterialer skal citeres.
 

Som tidligere år var der mange indlæg om udviklingen af programmer til brug for datadokumentation med DDI3 standarden.

DDA havde 3 indlæg og deltog i postersessionen.

Du kan læse mere om konferencen her og kontakte Nanna Floor Clausen eller Bodil Stenvig for yderligere information.

 

[2011-06-17]

Nyt inspirationsbibliotek viser, hvordan DDA’s data kan anvendes til sekundær analyse


DDAs arkiv rummer en guldgrube af samfundsbeskrivende data med stort potentiale for sekundær analyse.

For nye brugere af DDA kan det dog virke overvældende og uoverskueligt at finde ud af, hvordan man skal gribe det an.
 

DDA vil gerne vise nye brugere, hvad vores service kan bruges til i praksis, ved at vise, hvordan andre helt konkret har gjort.
 

I DDA's inspirationsbibliotek har vi derfor samlet eksempler på publikationer udarbejdet på baggrund af DDA-data.
Nye brugere kan her se, hvordan andre har brugt DDA-data til sekundær analyse, og lære af deres erfaringer.

 

[2011-06-17]

DDA Sundhed deltager i nordisk epidemiologikonference i Island d. 15-16. juni 2011


NordicEpi 2011, den 5. nordiske konference i epidemiologi og registerbaseret sundhedsforskning, afholdes i Reykjavik d. 15-16.
 

DDA Sundhed deltager med en poster, der præsenterer den service, DDA tilbyder sundhedsforskningen i Danmark.

Konferencens hovedtemaer er:

• Reproduktionsepidemiologi
• Epidemiologisk kræftforskning
• Kardiovaskulær epidemiologi
• Genetisk epidemiologi
• Psykiatrisk epidemiologi
• Farmakoepidemiologi
• Øget anvendelse og harmonisering af nordiske registre for epidemiologiske undersøgelser

Læs mere om NordicEpi 2011 her, eller kontakt Heidi Wittendorff Jensen for yderligere oplysninger.

 

[2011-06-08]

Kraftig stigning i efterspørgslen på data fra DDA Sundhed


DDA oplever en kraftig stigning i efterspørgslen på data om sundhed og sygdom.
Læs om den positive udvikling i DDA Sundheds årsberetning 2010.
Den er nu sendt til Forsknings- og Innovationsstyrelsen og kan også læses her.

 

[2011-05-19]

DDA Sundhed deltager i Åben Forskerdag i Fredericia den 28. april


DDA Sundhed deltager med en stand på Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskerforums 13. Åbne Forskerdag i Fredericia den 28. april 2011.

 

Det overordnede emne for forskerdagen er ”Hvilke effekter ønsker vi os af sundhedsvidenskabeligforskning i Syddanmark”
 

På standen vil der være materiale om arkivering og genanvendelse af forskningsdata. Desuden vil to medarbejdere fra DDA Sundhed være behjælpelige for yderligere information om DDA Sundheds service for sundhedsvidenskabelige forskere.

For information om forskerdagen se: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Sundhedsvidenskab/Forskning/AabenForskerdag

 
[2011-04-13]

Billigt sommerskoleophold i USA. Tilmeld dig gennem DDA


Det amerikanske dataarkiv, ICPSR, afholder igen i år sommerskoler i kvantitativ samfundsvidenskabelig metode på University of Michigan.
Du kan tilmelde dig sommerskolen gennem DDA. DDA betaler det danske medlemskab af ICPSR og kan derved give deltagere del i medlemsrabatten.


Kontakt DDA for tilmelding og yderligere oplysninger.

 

[2011-03-25]

Data fra forskningsprojekt om muskoloskeletale brystsmerter er modtaget
 

Rygproblemer kan give samme symptomer som en blodprop i hjertet. Dette har kiropraktor, ph.d. Mette Jensen Stochkendahl påvist i sin ph.d.-afhandling ”Muskoloskeletale brystsmerter”. Der blev undersøgt 305 patienter, som var blevet indlagt til observation for blodprop i hjertet, men udskrevet igen uden diagnose. 38% af disse patienter viste sig at have problemer med ryggen.

DDA Sundhed har modtaget data på undersøgelsen, som omfatter følgende datamaterialer:

DDA-25289: Muskoloskeletale brystsmerter (CARPA) baseline, 2006-2008
DDA-25290: Muskoloskeletale brystsmerter (CARPA) 4-ugers opfølgning, 2006-2008
DDA-25291: Muskoloskeletale brystsmerter (CARPA) 12-ugers opfølgning, 2006-2008
DDA-25292: Muskoloskeletale brystsmerter (CARPA) 52-ugers opfølgning, 2007-2009

 

[2011-03-24]

OECD rapport om arbejdsfordeling i hjemmet

 

At gøre rent, lave mad og passe børn er fortsat kvindernes domæne. Det viser en OECD-rapport, som DDA har leveret data til. I alle OECD-lande bruger kvinder mere tid på huslige pligter end mænd gør. Danmark er dog det land, hvor arbejdsfordelingen er mest lige.

Rapporten kan læses på http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/cooking-caring-and-volunteering-unpaid-work-around-the-world_5kghrjm8s142-en, og det danske datamateriale kan bestilles i DDA’s søgekatalog: DDA-08711: Befolkningens tidsanvendelse, 2001

 

[2011-03-09]

Spørgsmålsdatabasen er blevet forbedret med mere indhold og kortere svartider

 

Når du søger efter et datamateriale eller et spørgsmål ved at søge på et eller flere ord, der skal være i et spørgsmål, kan du i resultatet se, hvor de søgte ord forekommer. Det er skrevet med fed skrift. Til alle undersøgelser kan du fra det enkelte spørgsmål nu få adgang til det scannede spørgeskema, så du kan se den oprindelige kontekst. Du kan som før gå direkte fra spørgsmål til variabel i kodebogen.

 

[2011-02-02]

Forskningsdata om livmoderkræft patienter i DK er udleveret til opfølgende analyser


Det drejer sig om to landsdækkende forskningsdatabaser:

DDA 09757: DEMCA 8601 – En epidemiologisk undersøgelse af endometriecancer i Danmark i perioden 1986-1988

DDA 09758: DEMCA 8901 – En epidemiologisk undersøgelse af endometriecancer i Danmark i perioden 1989 - 1990

Databaserne er analyseret i sammenhæng med DEMCA 1998-99, som overlæge Gitte Ørtof ter ansvarlig for. Analyserne giver ny viden om de inkluderede patientgruppers overlevelse efter behandling. En artikel med analyseresultater er allerede indsendt til et anerkendt amerikansk tidsskrift

Udleveringen er sket med tilladelse fra Datatilsynet og efter aftale med Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG). DDA Sundhed har ved at bevare og videreformidle disse databaser bidraget til dansk kræftforskning der har et internationalt potentiale.
 

[2011-01-26]

Værdiundersøgelserne præsenteres i ny bog

 

Den 14. januar udkommer bogen ”Små og store forandringer. Danskernes værdier siden 1981” baseret på værdiundersøgelser foretaget hvert 9. år siden 1981.
I bogen, der er redigeret af professor Peter Gundelach, KU, tager en række forskere pulsen på udviklingen i danskernes værdier de seneste tre årtier. Der sættes fokus på så forskellige områder som familie, arbejdsmarked, tillid til institutioner, politisk ståsted, religion, forholdet mellem land og by, miljø samt værdier blandt udlandsdanskere.

Interesserer du dig for værdier, så kan det analyseklare og fuldt dokumenterede datamateriale fra værdiundersøgelserne frit rekvireres hos DDA.

Værdiundersøgelserne giver også mulighed for komparative undersøgelser via forskningsprojekterne World Value Study og European Value Study. De danske og internationale undersøgelser kan bestilles via DDAs søgekatalog:

 

DDA-21432: Den danske værdiundersøgelse, 2008
DDA-23518: Den danske værdiundersøgelse, panel 1990-2008
DDA-23923: Den danske værdiundersøgelse, tværsnit 1981-2008
DDA-15407: De europæiske værdiundersøgelser 1999-2000
DDA-01523: Den internationale værdiundersøgelse, 1990 (Danmark)
DDA-09991: International værdiundersøgelse (Danmark): Panel 1990-1999
DDA-06898: International værdiundersøgelse, 1981-84, 1990-93 og 1995-97
DDA-03265: De internationale værdiundersøgelser, 1981-1984 og 1990-1993
DDA-01626: International værdiundersøgelse, 1990
DDA-01591: International værdiundersøgelse, 1981-1983
DDA-00829: International værdiundersøgelse, 1981-1983 (Danmark)

 

[2011-01-13]

 

2010

Specialsider om aflevering og brug af kvalititative data [2010-11-12]

Præsentationsguide der viser hvordan data skal dokumenteres [2010-11-09]

Vi har lavet en præsentation, en guide, der viser, hvordan du skal gøre, når du vil aflevere data til DDA.

 

DDA har leveret data til artikel om kulturvaner af Mads Meier Jæger

Artiklen ”The Rise of the Eclectic Cultural Consumer in Denmark, 1964-2004” af Mads Meier Jæger, Aarhus Universitet og Tally Katz-Gerro, Haifa Universitet i The Sociological Quaterly 51(3): 460-483 præsenterer udviklingen i danskernes kulturvaner med undersøgelser fra 1964, 1975, 1987, 1993, 1998 og 2004. Internationalt er det unikt med en så lang tidsserie af data om kulturvaner, der bl.a. viser, at det (stadig) er indkomst, uddannelse og socialklasse, der i høj grad bestemmer vores kulturvaner.

DDA gennemførte i juni 2010 en undersøgelse blandt forskere,

der har afleveret data til eller fået udleveret data fra DDA Samfund. Undersøgelsen fortæller bl.a., at forskerne finder DDA’s forskningsservice vigtig for den samfundsvidenskabelige forskning generelt, og at de er overvejende positive over for datadeling. Læs rapporten

Ny europæisk infrastruktur er på plads

 Memorandummet blev underskrevet af Holland ,Litauen, Norge, Finland og Tyskland. Danmark er sammen med andre europæiske lande endnu i venteposition.

CESSDA er en sammenslutning af europæiske dataarkiver, der allerede udgør en central forskningsinfrastruktur for samfundsvidenskab. Med den forslåede opgradering til CESSDA ERIC er det tanken at understøtte i første omgang europæisk udveksling af data på den samfundsvidenskabelige forskning område med sidegrene til den sundhedsvidenskabelige og humanistiske forskning.

CESSDA ERIC’s styrekomite skal nu i gang med arbejdet med at få etableret infrastrukturen mellem EU-landene samt Norge og Schweitz og evt. andre. Deltagerlandene finansierer aktiviteterne i CESSDA ERIC.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har på Danmarks vegne udpeget arkivchef Steen Ousager til at sidde i styrekomiteen. For mere information kontakt Steen Ousager

Flygtninge og indvandrere igen på dagsordenen

 

Med udlændingeaftalen indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti er spørgsmålet om flygtninge og indvandreres integration i Danmark igen rykket højt op på den politiske dagsorden herhjemme.
Hos DDA ligger datamateriale fra en lang række spørgeskemaundersøgelser, der belyser dette emne fra forskellige vinkler. Med disse datasæt i hånden kan man søge svar på spørgsmål som:
Hvordan har danskernes holdning til flygtninge og indvandrere udviklet sig de sidste 10-20 år? og
I hvilket omfang føler flygtninge og indvandrere sig integreret i det danske samfund?

Datamaterialet er i de fleste tilfælde frit tilgængeligt og fuldt analyseklart.
Anbefalede søgeord: Flygtninge, indvandrere, udlændinge

Børn og unge i dansk kiropraktorpraksis, 2007-2008


Projektet er gennemført med formålet at kortlægge børn og unges brug af kiropraktisk behandling, herunder at undersøge hvilke aldersgrupper under 18 år der hyppigst konsulterer kiropraktikere samt årsager til konsultationerne.

DDA-nr. 24010, 24012 og 24014, adgangskategori 4, kontakt DDA for yderligere information om udlevering, da de lige er afleveret

Vil du se flere data omkring om børn og unge, så gå ind i DDA søgekatalog, vælg simpelsøgning, skriv børn og/eller unge i søgefeltet og DDA materialer omkring emnet vil fremgå. gå til simpel søgning link?
 

Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD)


Formålet med MULD-undersøgelserne er at indhente oplysninger om unges livsstil og dagligdag, herunder fysisk aktivitet, kost, trivsel, familieforhold og brug af alkohol, tobak og euforiserende stoffer. Undersøgelserne repræsenterer en række tværsnitsundersøgelser, der siden år 2000 er gentaget hvert eller hvert andet år.
DDA-nr. 23746, Fri adgang til materialet

DDA repræsenteret i Dansk Selskab for Surveyforskning


Seniorforsker Anne Sofie Fink Kjeldgaard er valgt til bestyrelsen for Dansk Selskab for Surveyforskning. Selskabet er forum for tværvidenskabelig diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og anvendelse af surveymetoder. Selskabet har desuden til formål at udveksle viden med beslægtede selskaber såvel nationalt som internationalt.

 

2009

 

Kommunalpolitiske forhold - se hvad DDA har om dette

 

DDA råder over mange undersøgelser der behandler de kommunalpolitiske forhold. Vi har samlet en oversigt, der gør det nemt at finde relevante datamaterialer om emnet.

Danskerne i krise er ikke noget nyt
 

DDA råder over mange datamaterialer, der indeholder spørgsmål om danskernes trivsel og krisebevidsthed under tidligere kriser i 1980'erne og 1990'erne. Søg i Søgekataloget efter materialerne ved at søge vha. begrebet 'Krise' 

Værdikampen i Danmark

 

Værdiundersøgelsen 2008 er netop kommet til DDA og kan bestilles som DDA-nr.-21432.

 

I 1981 blev den første værdiundersøgelse gennemført i en lang række andre lande, heriblandt Danmark. Værdiundersøgelsen 2008 er den fjerde i rækken.

 

Eksempel på anvendelse:

I forbindelse med undersøgelsen ”Etniske gruppers værdier, 2006” brugte forskerne at sammenligne data om værdier hos herboende etniske minoriteter med data om værdier hos befolkninger i deres oprindelseslande, der forelå i kraft af værdiundersøgelserne.

 

25 års konjunkturudvikling


Institut for Konjunkturanalyse stiller nu datamaterialet Konjunkturbarometre med årsvariabel 1985-2007 til rådighed for studerende og forskere. Barometret består af mere end 70.000 interviews gennemført kvartalsvis siden 1983. Interviewmaterialet afdækker befolkningens holdninger og forventninger til fremtiden – forbrug, job, indtægt og låntagning, politik og samfundsforhold. Et unikt og enormt samfundsbeskrivende potentiale at tage fat på.

 Spørgsmålsdatabase

 
DDA har nu udviklet en søgeside, der giver adgang til at søge efter anvendte spørgsmålsformuleringer. Vha. et eller flere søgeord, der kan kombineres, søges der i en database, der med tiden vil indeholde alle spørgsmålsteksterne fra de afleverede studier. Du har mulighed for straks at sammenligne spørgsmål eller du kan vælge at se nærmere på et enkelt spørgsmål med oplysninger om svarkategorier, undersøgelsens størrelse, det komplette spørgeskema mm.

 

Sommerskole i USA


Gennem DDA's medlemskab af det amerikanske dataarkiv, ICPSR, kan du tilmelde dig billigt til sommerskolen. Der tilbydes kurser i samfundsvidenskabelige, kvantitative metoder. 
 
 
 
 
Nyheder RSS
DDA Sundhed til EuroEpi2013 [2013-03-21]
 
DDA præsenterer ny søgemaskine og online analyse [2013-05-06]
 
DDA - 40 år med genbrug af forskningsdata [2013-05-02]
 
Mød DDA Sundhed til Åben Forskerdag [2013-04-09]
 
Ekspert i register- og surveyforskning rådgiver nu DDA Sundhed [2013-04-04]

 

 

Dansk Data Arkiv  -  Islandsgade 10  -  5000 Odense C  -  Tlf: 66113010  -  Fax: 66113060  -  mailbox@dda.dk