Om Statens Arkiver   Om os   Kontakt       English

 

 

           

Bestilling og udlevering af datamaterialer

Dansk Data Arkiv stiller de fleste af de  datamaterialer, vi har modtaget, gratis til rådighed. Læs hvordan du bestiller dem og under hvilke betingelser hér.

Hvordan bestiller jeg data?

For at bestille et eller flere datamaterialer skal du:
1) Udfylde vores bestillingsblanket med DDA-nr. og titel på de undersøgelser, du ønsker.


2) Sende blanketten i underskrevet stand til mailboxDDA@sa.dk sammen med en kort beskrivelse af dit projekt.

 

Så sender vi dig data og dokumentation hurtigst muligt.

Bestilling via søgekataloget

Find de enkelte datamaterialer ved at søge i søgekataloget. Når du har fundet de relevante datamaterialer, bestiller du dem ved at afkrydse dem og derpå klikke på 'Opret bestilling'. Bestillingsblanketten er derefter udfyldt med studienummer og titel.

Hvor hurtigt kan jeg få et datamateriale?

Det afhænger af de adgangsbetingelser forsker(ne), der har afleveret materialet, har valgt.
 

Mange materialer kan udleveres straks. For en del materialer er det dog nødvendigt at indhente tilladelse til udlevering. Det betyder, at der vil være en vis ventetid.
 

Som det fremgår af nedenstående oversigt, udleveres  70% samme dag, og næsten 90% udleveres på 3 dage eller hurtigere.

 

Antal dage Fordeling i %
0 70,5%
1 15,8%
2 1,4%
3 10,1%
4 0,7%
5 0,7%
6 0,7%

Forudsætning for udlevering

Det er en forudsætning for al udlevering, at datamaterialerne kun anvendes til statistisk/videnskabelig brug.

Adgangsbetingelser

DDA anvender 6 kategorier, som den forsker eller institution, der afleverer data, frit kan vælge imellem. Nedenfor er disse kategorier forklaret og grupperet i henholdsvis 'lettilgængelige datamaterialer' og 'studier hvor adgangsgivende myndighed skal kontaktes'.

 
Lettilgængelige studier:

  • Fri adgang Dette materiale kan rekvireres med det samme fra DDA - der er ingen adgangsrestriktioner.

  • Donor bør konsulteres før anvendelse Der er ingen adgangsrestriktioner ved videnskabelig/ statistisk anvendelse, men du bør henvende dig til den person eller institution, der har afleveret data, før anvendelse for at undgå fejllæsning af data. Du kan finde navn og kontaktadresse i studiebeskrivelsen under 'Donor'.

  • Publikation kræver skriftlig tilladelse Der er ingen adgangsrestriktioner ved videnskabelig/ statistisk anvendelse, men hvis du ønsker at publicere de resultater, du når frem til i analysen, i nogen som helst form, skal du først indhente skriftlig tilladelse fra den person eller institution, der ejer data. Du kan finde navn og kontaktadresse i studiebeskrivelsen under 'Adgangsgivende myndighed'.

Adgangsgivende myndighed skal kontaktes:

  • Adgang kræver skriftlig tilladelse Enhver adgang kræver, at DDA indhenter skriftlig tilladelse fra den person eller institution, der ejer data. Kontakt DDA.

  • I almindelighed ingen adgang Enhver adgang kræver specielt arrangement med den person eller institution, der har afleveret data. I almindelighed er der ingen adgang.

  • Andre adgangsbetingelser Der gælder andre adgangsbetingelser end de ovenstående. De nærmere detaljer fremgår af studiebeskrivelsen.

 

 

 


 

 
 
Nye studier RSS
 
Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten, 2010
 
Fastholdelse af fysisk aktivitet - psykologiske aspekter af motion på recept og motiverende rådgivning, 2005
 
Brugeres og borgeres præferencer for kommunale serviceydelser, 2009
 
Meningsdannelse i et demokratisk perspektiv, 2005
 
Når tilliden går tabt - om dannelsen af en offentlig mistillidsidentitet, 2010
 

Dansk Data Arkiv  -  Islandsgade 10  -  5000 Odense C  -  Tlf: 66113010  -  Fax: 66113060  -  mailboxDDA@sa.dk