ÅRSBERETNINGER

 
   Årsberetning 2011
 

   Årsberetning 2010

 

Lægefagligt team for DDA Sundhed
 

Tre lægefaglige konsulenter blev tilknyttet DDA Sundhed for at vejlede og rådgive om bevaringsværdige sundhedsvidenskabelige datamaterialer, formidling, netværk mm.

De tre lægekonsulenter er:

• Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Søren Paaske Johnsen: http://pure.au.dk/portal/da/spj@dce.au.dk
• Professor, cand. med., ph.d., journalist Tina Kold Jensen: http://www.sdu.dk/ansat/tkjensen.aspx
• Professor, dr. med. Merete Osler: http://www.ifsv.ku.dk/ominstituttet/afdelinger/socialmedicin/medarbejdere/beskrivelse/?id=71113

Lægekonsulenterne er tilknyttet sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer ved henholdsvis Aarhus Universitet/Århus Universitetshospital, SDU/Rigshospitalet og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, og har et godt landsdækkende kendskab til den sundhedsvidenskabelige forskning.

I 2010 blev der afholdt to fællesmøder med lægekonsulenterne. Desuden blev konsulenterne inddraget efter behov fx i forbindelse med vurdering af bevillingsskrivelser fra Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom, information om kliniske databaser og Kompetencecentrene for kliniske databaser, i kontakten til KOR (Det Koordinerende Organ for Registerforsknings) samt i lokaliseringen af datamaterialer.

 

Dansk Data Arkiv  -  Islandsgade 10  -  5000 Odense C  -  Tlf: 66113010  -  Fax: 66113060  -  mailbox@dda.dk