Børne- og ungepolitik

 

SFI undersøger:

  • Hvordan og med hvilke resultater udmøntes den samfundsmæssige målsætning om inklusion i praksis i daginstitutioner og skole?
     
  • Hvordan foregår overgangene fra barn til ung og voksen for forskellige grupper af drenge og piger?
     
  • Hvilke tegn på fejludvikling hos børn kan begrunde tidlig indgriben – og hvilke effekter har forskellige former for indgreb ?
     
  • Samspillet mellem det praktiske sociale arbejde overfor udsatte børn og den socialpolitiske, organisatoriske og professionelle ramme.

Læs mere om SFI's børne- og ungeforskning her.

 

Eksempler på SFI-data hos DDA:

 

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (I-IV, 1996-2007)

Studiebeskrivelse: DDA-23275

SFI-publikation: Undersøgelse af årgang 1995

 

Børn i slægtspleje, netværkspleje og almindelig familiepleje, 2007

Studiebeskrivelse: DDA-21495

SFI-publikation: Effekter af slægtspleje