I anledning af formandskabet:

 

Danskernes holdning til EU gennem tiderne

 

Danmark overtog ved årsskiftet formandskabet i EU, et formandskab der primært står i den økonomiske krises tegn.

 

Gennem dette halvår sidder Danmark således for bordenden, når EU’s medlemslande skal forhandle sig frem til løsninger af den krise, som EU og Euroen befinder sig i.
 

Det sker samtidig med, at opbakningen til EU-projektet, og ikke mindst til Euroen, herhjemme er lavere end længe set.

Det er dog langt fra første gang, EU har været i krise, ej heller første gang, at danskerne har betragtet det europæiske projekt med betydelig modvilje. Det kan man ved selvsyn konstatere ved at se nærmere på Dansk Data Arkivs omfattende datamateriale om danskernes holdning til EU, og tidligere EF.

Man kan følge udviklingen helt fra Danmarks indtræden i EF i 1973 over afstemningerne om EF-pakken, Maastricht, Edinburgh og Euroen til i dag.

 

Det meget lange tidsperspektiv giver mange interessante analysemuligheder. Eksempelvis kan man undersøge, om og hvordan forskellige historiske begivenheder eller de økonomiske konjunkturer har påvirket holdningen til EU/EF.

Nedenfor ses et lille udvalg af de undersøgelser om emnet, DDA har i vores beholdning. Flere kan findes ved at søge på ’EU-medlemskab’, ’Europæiske Union’, ’Europæiske Fællesskab’ o.l. i DDA’s søgekatalog.
 

DDA-nr.

Studietitel

16965

Europaparlamentsvalget 2004: Danmark

09210

Den nationale folkehøring om euroen, 2000

04013

EURO-afstemningen, 2000

06969

Exit Poll ved Europaparlamentsvalget den 10. juni 1999

14504

Amsterdamtraktat afstemningen 1998

01784

Folkeafstemningen om Edinburghaftalen, 18. maj 1993

01785

Den europæiske union, 1993 (Vilstrup)

01838

Gallups CATI-målinger omkring unionsafstemningen 1993

01839

Gallup interviews og enquete efter unionsafstemningen 1993

01743

Folkeafstemningen om Maastrichtaftalen, 2. juni 1992

01837

Gallups CATI-målinger omkring unionsafstemningen 1992

01836

Gallup interviews og enquete efter unionsafstemningen 1992

01618

Den europæiske union, 1991-92 (Vilstrup)

 

Kontaktperson i DDA: Mads Thilsing-Engholm

 

(Publiceret i DDA Info, 2012:1)