Stigmatisering af mennesker med psykiske lidelser


Levevilkårene for mennesker med psykiske lidelser er igen sat til debat. Denne gang i en national kampagne mod stigmatisering af mennesker med psykiske lidelser.

 

Det er Sundhedsstyrelsen, KL, Socialministeriet, Det Sociale Netværk, Psykiatrifonden, Trygfonden og Danske Regioner, der har taget initiativ til kampagnen.
 

SFI-undersøgelsen ’Befolkningens holdninger til sindslidende, 2010 (DDA-25346)’ danner en del af vidensgrundlaget for kampagnen. Undersøgelsens datamateriale kan nu fås hos DDA.


Det er en repræsentativ undersøgelse om befolkningens viden om psykiske lidelser, deres kendskab til mennesker med psykiske lidelser samt deres adfærd og holdninger til mennesker med psykiske lidelser.

 

Det samme spørgeskema er anvendt til telefoninterview med 2016 personer og internetbesvarelser fra 2828 personer.

 

Datamaterialet udleveres frit til videnskabelige og analytiske formål.
 

DDA har desuden en række datamaterialer fra læger, hospitaler, kommunale socialchefer, de psykisk syge og deres pårørende. Datamaterialerne giver flere kilder til indsigt i behandlingen af mennesker med psykiske lidelser og i deres levevilkår.

 

DDA-nr.

Studietitel

Psykisk syge og pårørendes personlige oplevelser

19727

Landsdækkende psykiatriundersøgelser, retspsykiatriske sengeafsnit, 2005-2006

19728 & 19729

Landsdækkende psykiatriundersøgelser, patienter/pårørende, hospitalspsykiatrien, 2005

19730 & 19731

Landsdækkende psykiatriundersøgelser, pårørende/patienter, distriktspsykiatrien, 2005

Undersøgelser om og indsatser for psykisk syge

00120

Ungdomspsykiatriske efterundersøgelse, 1968-1976

07173

Patienter tilset ved psykiatrisk tilsyn efter selvmordsforsøg, 1986-1987

01429

Psykiatriske langtidspatienters sociale forhold, 1986-87

04038

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993

10371, 23160, 23161 & 23162

Det Nationale Skizofreniprojekt (DNS), baseline, 1., 2., og 5. års follow up (1997-2005)

 

Er du interesseret i disse datamaterialer eller problematikken, så kontakt IT-arkivar Bodil Stenvig (bs@dda.dk).

 

(Publiceret i DDA Info, 2011:2)